स्थानीय तहमा उठ्ने उम्मेदवारका लागि कानुनी व्यवस्था यस्तो छ; निर्वाचन आयोग

काठमाडौं स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले तयारी तीब्र रुपमा थालिएको छ । यस्तैमा बैशाख ३० मा हुने निर्वाचनको ऐनमा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे समेत व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ मा व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्था यस्तो छ । १२. उम्मेदवारको योग्यता : कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार ह...